Անհրաժեշտ է Ունի Բավարարո՞ւմ է
Առնվազն 6 ամիս վիքիստաժ 19
Առնվազն 500 խմբագրում 2489
Առնվազն 250 խմբագրում հոդվածում 1341
Առնվազն 10 խմբագրում նախորդ ամսվա ընթացքում 17
Վերջին ամսվան նախորդող 3 ամիսներին ամսական 1-ական գործողություն 0, 462, 226